اخبار برگزیده

ازرای ریزان تا گلریزان

 

ملتی که رای می دهند ،  نامزدهایی که  انتخاب می شوند ، این نامزدها حلقه های انگشتری را وجه  انتخاب نمی خواهند آنان می آیند که  با شهروندان  مسئول برای ساختنی شهری  یا روستایی  با آن عقد همیاری و همکاری ببندند .

 چه  جبنه های یک  نامزد باعث  جذب و همراهی  گروههای  اجتماعی بدیشان می شود. بررسی آمار ها در انتخابات شهر رامسر که بین نفرات اول تا هفتم نشان می دهد که  جامعه  پذیری فرد ، سابقه اجتماعی  ، جمعیت  محلی ، قومیتی  ، ترکیب چهره  ، پذیرش و مقبولیت در سطح قشر جوان ، قدرت بیان  و قدرت اغنا سازی جوانان  متمایل به دید شدن ، تا تحریک  و تحرک  در برخی از قشر جوان با اشکال  متنوع پذیرفته شده اجتماعی تا نابهنجاراثر گذار موقت و آنی و...

اما نشان ها از میزان توانمندی در مدیریت ها ، برنامه  ریزی  و داشتن اهداف قابل اجرا و مورد سنجش قرار گرفته  کارشناسان و حتی عوام جامعه  از مباحث مغفول  بوده است. و اگرانی این  منتخبین از این شاخص برخودار بودند آرای  با نفرات برتر فاصله  حتی پنجاه درصدی داشتند. به اصطلاح چون مشق نوشته بودند به حق یا تحت تاثیر دیدگاههای دیگران  فقط توانستند نمره قابل قبول را دریافت کنند.

این نامتجانس بودن انتخابهای   با عث شد که سردرگمی کلاف ها  در ابتدا در روزی میز دفتر شورای شهر پرتاب شود . چرا که در بررسی عملکردهای این کلاف سردرگم تا به امروز آنان را مشغول کرده است . اعضای شورای در  اولین  در انتخاب  مدیرشهری  و متعاقب آن  در توسعه زیرساخت های شهری به نگاههای بیرونی  توجه نمایند و از اهداف ووظایف شورای  فاصله بگیرند .

این  ناتوانی در مدیریت در شورا شاید به درآمد ها و هزینه های برگردد که صد البته اذعان باید داشت که  برنامه  ریزی زمان محقق خواهد شد که  تقارن  الگوها  برنامه  در حوزه امکانات  گسترده باشد بدین معنی که یک  برنامه زمانی به مرحله عملیاتی و اجرای گام می نهد که بتواند منابع و امکانات در برخورد با محدودیت و به ایده وبرنامه  سطح بیشتری را درحوزه برنامه ریزی اشغال کند و از محدودیتها مالی و حقوقی  و بورکراسی موفق  سر برآورد.

بدین سبب ضرورت داردکه نامزدهای علاقمند به فعالیت در شورای اسلامی رامسر  ،کتالم سادات شهر و حتی روستاهای بزرگ و کوچک  از همین امروز افراد با طیف های تخصصی ، علمی ، اجتماعی و فرهنگی را در کنار هم نشانده و برنامه جامع وهدفمند خود را برای توسعه شهر تدوین کنند. ولیست امید به توسعه را امروز بچنید نه در شب انتخابات که فرصت طلبان با حلل و مکاری از شما خواهند ربود.

 این کاندیدا های همت خود را از امروز پی ریزی کنند تا نباشد به سان سال 1392 "رای ریزان " شهروندان علاقمند به توسعه  شهر  به دلایلی  به "گلریزان "   مبدل شود . و شهروندان  سودی از این انتخاب ن باشند .


ازرای ریزان تا گلریزان

ازرای ریزان تا گلریزان

ازرای ریزان تا گلریزان

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها